Szukaj

6. Polsko-Niemiecka Konferencja, „Cedynia w czasie i przestrzeni”

Z okazji święta miasta – „Dni Cedyni”, odbywające się w 1045 rocznicę bitwy pod Cedynią, Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Gmina Cedynia, Miasto Bad Freinwalde i Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg zorganizował VI Polsko-Niemiecką Konferencję „Cedynia w czasie i w przestrzeni”.

Wydarzenie było sfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklenburgia – Pomorze Przednie /Branderburgia /Polska w Euroregionie Pomerania). Inicjatorem cyklu konferencji w Cedyni jest dr Paweł Migdalski z Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie, który także poprowadził i tegoroczną edycję. Udział w niej wzięli przedstawiciele polskich i niemieckich ośrodków naukowych, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących regionu. Coroczna konferencja była miejscem prezentacji wybranych kwestii związanych z szeroko pojętą przeszłością historyczną, w tym geologiczną, archeologiczną, ziemi cedyńskiej i jej okolic.

Niestety z przyczyn technicznych nie udało się dotrzeć na konferencję dwóm prelegentom dr Reinhardowi Schmookowi z Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, który miał wygłosić referat: Nowa ojczyzna na lewym brzegu Odry. O życiu codziennym uciekinierów w pierwszych latach powojennych oraz dr Matthias Kaltenbrunner z Instytutu Historii Europy Wschodniej, Uniwersytetu Wiedeńskiego z referatem: Anatomia gangu samochodowego. Transgraniczna przestępczość na Pomorzu Zachodnim w latach 90. XX w.

Tegoroczne spotkanie podzielono na trzy panele. W pierwszym „Wokół Odry” poruszone zostały wątki związane z rzeką Odrą, począwszy od krajobrazu geologicznego na przykładzie Łęgów Odrzańskich, które zaprezentował dr Andrzej Piotrowski po ujęciu Odry jako bramy do Słowiańszczyzny na podstawie źródeł średniowiecznych, co zaprezentował prof. dr hab. Stanisław Rosik z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Drugi panel zatytułowany „Z dawnych dziejów” obejmował treści dotyczące średniowiecza. Jako pierwszy wystąpił dr Przemysław Nowak z Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z referatem Dagome iudex w świetle najnowszych badan interdyscyplinarnych. Następne dwa wystąpienia były poświecone badaniom archeologicznym. Pierwszy zaprezentował dr hab. Felix Biermann z Greifswaldu, Stolpe we wczesnym średniowieczu – wyniki najnowszych badań archeologicznych, drugi zaś Magdalena Wieczorek, która omówiła stan badań archeologicznych w Cedyni oraz zaprezentowała postulaty kolejnych prac w tej miejscowości.

W trzecim panelu zatytułowany „Wokół przeszłości i współczesności obecnego pogranicza” wygłoszono dwa referaty. Jako pierwszy dr hab. Heinrich Kaak z Instytutu Historii Uniwersytetu w Poczdamie zaprezentował temat: Melioracji joannickich w domenie Golice w XVIII w., w którym poruszył też szereg wiadomości poświęconych wsiom Golice, Gozdowice, Żelichów.. Na zakończenie Artur D. Liskowackiego przedstawił referat Rzeka za nami, rzeka przed nami. Forsowanie Odry w twórczości Ryszarda Liskowackiego (i parę uwag na temat tego wątku w moim pisarstwie), w którym odniósł się nie tylko do problemu kampanii odrzańskiej z 1945 r. ale też do problemów pamięci, czy bardziej niepamięci wydarzeń sprzed 77 lat.
Celem konferencji jest przybliżenie problemów i zagadnień pogranicza polsko-niemieckiego z historii, archeologii oraz geologii. Ważne miejsce zajmuje też odniesienie się do procesów społeczno-ekonomiczno-politycznych zaistniałych w przeszłości i współczesności. Problematyka konferencji jest prezentowana wieloaspektowo i z założenia ma mieć charakter interdyscyplinarny jak również być miejscem spotkania teorii i praktyki.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia