Szukaj

Projekty rewitalizacji mostu w Siekierkach

W Cedyni trwa konferencja polsko – niemiecka z okazji Dnia Parków Euroregionu Pomerania. Głównym tematem obrad jest projekt rewitalizacji mostu w Siekierkach- Neurüdnitz i otwarcie go dla celów turystycznych.

Sesję referatową prowadzi dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych – Dorota Janicka. Uczestników powitał, w imieniu Marszałka Zachodniopomorskiego, pan Damian Greś – dyrektor Biura Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiając plany Województwa Zachodniopomorskiego w obszarze rozwoju regionu Dolnej Odry.

Prezentację walorów kulturowych i gospodarczych gminy Cedyni oraz koncepcję rozwoju w oparciu o turystykę z uwzględnieniem projektowanej trasy przez most w Siekierkach,  przedstawiła Burmistrz Cedyni- Gabriela Kotowicz. O aktualnej sytuacji prawnej terenu i mostu opowiadali: Mariusz Jankowski z Departamentu Gospodarki PKP S.A., Ulrich Schultheiβ z Deutsche Bahn oraz Karsten Birkholz z Urzędu Barnim-Odebruch.

Mieliśmy także okazję zapoznać się z rezultatami badań technicznych mostu i możliwościami jego adaptacji do ruchu pieszo-rowerowego. W dyskusji ważnym aspektem było wypracowanie konsensusu pomiędzy koncepcją rewitalizacji mostu przez stronę polską i niemiecką. Z racji walorów przyrodniczych strona polska pragnie otworzyć most do celów turystyki pieszej i rowerowej. Natomiast strona niemiecka posiada koncepcje uruchomienia drezynowego na fragmencie niemieckim mostu (zachodnim). W drugiej części konferencji zaprezentowane zostaną uwarunkowania przyrodnicze, historia mostu a także możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekt rewitalizacji mostu. Na zakończenie uczestnicy spotkania wyruszą w krótką podróż studyjną celem obejrzenia mostu w Siekierkach.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia