Szukaj

O Cedyni na okrągło

Miasta i regiony są oceniane według tego, co się w nich dzieje, oraz poprzez ludzi, którzy w nich żyją. Budowanie marki miejsca to proces złożony, długofalowy, który rozpoczyna się wewnątrz miasta (regionu) z udziałem mieszkańców, którzy są najlepszymi i wiarygodnymi ambasadorami tej marki. Do tego procesu konieczne są czas i konsekwencja w działaniu.

 

Zaproponowany przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość projekt „Ce-dynia na okrągło”, którego celem jest zwrócenie uwagi na Cedynię jako miasto przyjazne, otwarte, posiadające ofertę turystyczną skierowaną do mieszkańców dużych aglomeracji- Berlina i Szczecina, był tematem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Cedyni 12 maja 2015r. Pomysłodawca projektu, pan Andrzej Łazowski, zaprezentował idę oraz założenia projektu w tworzeniu wydarzeń, produktów lokalnych i turystycznych, wokół hasła Ce-dynia na okrągło. Przybyli na spotkanie przedstawiciele samorządu, placówek oświaty i kultury oraz stowarzyszeń, mieli możliwość dyskusji nad zaproponowanym hasłem, ideą i logotypem projektu promocyjnego Gminy i miasta Cedynia. Wieloznaczność kryjąca się pod tym hasłem daje możliwości holistycznego podejścia do zagadnienia rozwoju promocji regionu: Cedynia nad Odrą, Berlin bei Cedynia, wykreowanie corocznego święta dyni, tworzenie portretów samych mieszkańców, promocja lokalnych produktów, a także zaktywizowanie ich poprzez wydarzenia i warsztaty do wspólnej pracy na rzecz wizerunku Gminy. To również zachęcenie młodych mieszkańców do aktywności i planowania tutaj swojej przyszłości.

W myśl zaprezentowanego motta, trzeba zasadzić, aby zebrać plony – trzeba tworzyć, aby pozostawić dzieła, chętni mieszkańcy posiali już nasiona dyni, których uprawę będziemy wspólnie obserwować. Koniecznością było posianie nasion pochodzących z tego regionu. Nasiona pozyskiwane z dyni, tutaj uprawianej, będą przekazywane dalej, do następnego wysiewu. W trakcie wzrostu naszych dyń, organizowane będą wydarzenia kulturalno-sportowe pod wspólnym hasłem Cedynia na okrągło. Podsumowanie projektu nastąpi 17 października 2015r. podczas Festiwalu Dyni. Dodatkowymi elementami projektu bedą pokazy kulinarne, ogrodnicze, dekoracji domu i stołu, a także wydawnictwa.

Budowanie marki czyni miasto lub region rozpoznawalnym, przyciąga inwestorów i turystów. Miejsca nie posiadają jednorodnego charakteru, takiego jak produkty czy usługi. Na ich złożoną postać wpływają bieżące działania miasta, prowadzona działalność w obszarach kultury i sportu, rekomendacje turystów i gości, stopień rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, walory przyrodnicze i krajobrazowe miasta i okolic, ale i aktywność i sukcesy samych mieszkańców w różnych dziedzinach. Ważną sprawą jest także upowszechnianie tych walorów i działań – w formie spójnej, czytelnej i wiarygodnej informacji, kierowanej na zewnątrz. Przekaz bazujący na sloganie Ce-dynia na okrągło ma szansę na wyróżnienie się w tzw. szumie informacyjnym i zaprezentowanie nowego spojrzenia na wizerunek Cedyni.

W ramach projektu, na stronie naszej Gminy będzie można już wkrótce podglądać cykl uprawy dyni z Cedyni. Planowane są także wydarzenia i spotkania związane z hasłem przewodnim.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia