Szukaj

Perspektywy rozwoju Cedyni

O możliwościach włączenia do wojewódzkich projektów i perspektywach wsparcia planowanych zamierzeń Gminy Cedynia przez Województwo Zachodniopomorskie, rozmawiał w dniu 5 maja 2015r pan Damian Greś - dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, na zaproszenie pani Gabrieli Kotowicz, Burmistrz Cedyni.

 Spotkanie dotyczyło także rozpoczęcia działań na rzecz tworzenia marki miejscowości i samej Gminy, której warunki geograficzne i historyczne dają szerokie możliwości zaistnienia w istniejących i nowych sieciach współpracy regionalnej, m.in. przy tworzeniu programów dotyczących szlaków, infrastruktury i usług turystycznych. Gmina Cedynia posiada potencjał, który należy wykorzystać do kierowania oferty dla turystów zagranicznych, a także do mieszkańców dużych aglomeracji miejskich – Szczecina, Gorzowa i Berlina.

Planowane utworzenie punktów informacji turystycznej w samej Cedyni oraz w Osinowie Dolnym, projekty związane z wykreowaniem stałego wydarzenia identyfikującego naszą Gminę w kalendarzu imprez województwa, a także aktywizowanie mieszkańców do przedsiębiorczości na rzecz rozwoju turystyki, to jedne z pierwszych zadań, jakie będą jeszcze w tym roku realizowane przez Gminę we współpracy z jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami lokalnymi.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia