Szukaj

Wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy!

Pragnę przekazać Państwu kilka najważniejszych informacji na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2014 r. zostały zarządzone na niedzielę, 31 maja 2015 r.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późn. zm). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

Wybory do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

 Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie Izby, którymi są:

1) osoby fizyczne i prawne, płacące podatek rolny w rozumieniu przepisów o podatku rolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego,

2) osoby fizyczne i prawne, płacące podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w województwie zachodniopomorskim utworzono 114 okręgów wyborczych. W 98 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 16 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej jest zatem aż 212 mandatów.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na:

• rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,

• projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,

• kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,

• współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,

• ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.

Apel Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej:

Koleżanko/Kolego Rolniku! Nie zmarnuj możliwości wpływu na ważkie dla Ciebie sprawy

Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej! Swym zaufaniem obdarz najlepszych!

 

Dyrektor Biura ZIR

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia