Szukaj

Akcja deratyzacyjna

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Cedyni, w terminie od 15.09.2015 r. do 15.10.2015 r., na terenie miasta i gminy Cedynia powinna zostać przeprowadzona akcja deratyzacyjna, obejmująca nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

Wszyscy objęci akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożoną trutką.

ZARZĄDZENIE NR 139/2015 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 2 września 2015 r. w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Cedynia

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia