Szukaj

Gmina Cedynia zadeklarowała współpracę przy organizacji X Forum Szlaku Cysterskiego

Program oraz idea organizacji X Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce, były tematami spotkania członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich z regionu Pomorza Zachodniego, które odbyło się 10 kwietnia 2015 r. w Bierzwniku.

Gospodarz spotkania, wójt Bierzwnika – Adam Błaszczyk, wraz z koordynatorkami Szlaku Cysterskiego – dr Barbarą Stolpiak i Teresą Świercz, przedstawili uczestnikom spotkania założenia do dalszej działalności stowarzyszenia raz plany związane z jubileuszowym Forum Szlaku Cysterskiego, który przypada we wrześniu 2015 roku i nawiązuje do obchodów 900- lecia założenia przez św. Bernarda opactwa cystersów w Cairvaux (Francja), z którego wywodzą się opactwa założone na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego.

Pierwsze Forum odbyło się w 2005 roku w Bierzwniku, a jego idea jest kontynuowana rokrocznie w różnych regionach Polski. W trzydniowym programie Forum organizatorzy planują konferencję naukową i podróż studyjną po obiektach znajdujących się na szlaku cysterskim. Spodziewane jest uczestnictwo ponad 100 przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Cysterskich z całej Polski. Uczestnicząca w spotkaniu Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, zadeklarowała, iż Gmina Cedynia będzie gospodarzem jednego z etapów programu dziesiątego Forum.

Uczestnicząca w spotkaniu Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, zadeklarowała, iż Gmina Cedynia będzie gospodarzem jednego z etapów programu dziesiątego Forum.

Szlak Cysterski to szlak turystyczny wytyczony na terytorium Europy, obejmujący klasztory zakonu cystersów. Powołany został przez Radę Europy w ramach programu Europejskich Dróg Kulturowych (European Cultural Route). Obok Drogi Św. Jakuba, Szlaku Hanzeatyckiego, Szlaku Drzew Oliwnych, jest jednym z najbardziej znanych szlaków turystycznych w Europie.

W marcu 1990 roku Szlak Cysterski został zainaugurowany jako pierwszy projekt Polski w ramach Rady Europy, wybrany przez ówczesną Minister Kultury i Sztuki Izabellę Cywińską. Polska część szlaku europejskiego obejmuje wszystkie klasztory w Polsce. Szlak ma kształt zbliżony do pętli, jego punkty węzłowe stanowią miejscowości, gdzie zlokalizowane są klasztory i opactwa cysterskie. Powstało 5 pętli cysterskie: małopolska, dolnośląska, kujawsko-pomorska, Wielkopolska i zachodniopomorska. Logo szlaku opracowała Fundacja Kultury. W latach 1993-2015 powstawały liczne inicjatywy lokalne gmin cysterskich, związków gmin i różnego rodzaju stowarzyszeń, przy udziale przedstawicieli samorządów, władz kościelnych i zakonnych, w postaci jarmarków, festynów, koncertów, wystaw. Opracowany program „Szlak Cystersów w Polsce” miał na celu aktywizację i rozwój lokalnego społeczeństwa zamieszkującego regiony, przez które szlak przebiega.

W Polsce trasa szlaku przebiega przez 11 województw, w tym na Pomorzu Zachodnim obejmuje ponad 70 obiektów, wśród których najbardziej znane to klasztor w Kołbaczu (obecnie Pomnik Historii), Reczu, Bierzwniku, Pełczycach, oraz w Cedyni (zachowane jedynie skrzydło zachodnie dawnego założenia klasztornego Cysterek z ok. 1278r, obecnie odrestaurowane przez prywatnych właścicieli pełni funkcję hotelu). Pętla zachodniopomorska Szlaku Cysterskiego łączy naszą gminę z obiektami po drugiej stronie Odry –  m.in. z klasztorem Chorin.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich powstało w 2005 roku w Bierzwniku w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego. Współpracuje także z podmiotami zagranicznymi, m.in. we Francji, Belgii, Niemczech i Szwecji. Swoje cele realizuje przede wszystkim poprzez działalność badawczą, edukacyjną, popularyzatorską, wystawienniczą i wydawniczą. Wspiera także zadania z zakresu ochrony i renowacji zabytków pocysterskich oraz promocję gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu. Gmina Cedynia jest członkiem Stowarzyszenia od początku jego powołania. Więcej informacji o stowarzyszeniu: www.gminycysterskie.org

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia