Szukaj

Spotkanie z mieszkańcami w Lubiechowie Górnym

16 lipca 2015r Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz spotkała się z mieszkańcami Lubiechowa Górnego.

Tematem spotkania była obecna sytuacja składowiska odpadów w Lubiechowie i prowadzone przez Urząd Miejski w Cedyni oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Pani Burmistrz przedstawiła zebranym mieszkańcom materiał zdjęciowy zebrany przez pracowników Urzędu na terenie składowiska, jak i działania jakie zostały już podjęte w zakresie kontroli i zawiadomienia instytucji kontrolnych. Sprawą zgłoszonych nieprawidłowości na składowisku zajęła się także Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Obecnie dzierżawca składowiska otrzymał nakaz uprzątnięcia terenu z odpadów niebezpiecznych.

Mieszkańcy Lubiechowa Górnego wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją składowania na tym terenie odpadów niebezpiecznych, a także brakiem informacji o zmienionym charakterze tego składowiska, które pierwotnie miało przyjmować jedynie odpady komunalne. Utworzenie takiego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne było ówcześnie konsultowane z mieszkańcami. Przeważająca część uczestników spotkania nie ukrywała swoich emocji i niezadowolenia z braku reakcji na zgłaszane od ponad 2 lat byłemu burmistrzowi działania dzierżawcy składowiska, m.in. o tajemniczych transportach, wyciekach i odpadach zalegających nawet na pobliskich polach uprawnych i pastwiskach.

Podczas dyskusji pojawiły się głosy o przeprowadzenie dodatkowego badania wody pitnej oraz gleby. Dodatkowo mieszkańcy zadeklarowali, iż we własnym zakresie będą monitorować teren składowiska i powiadamiać pracowników Urzędu o jakichkolwiek okolicznościach budzących niepokój.

Spotkanie w świetlicy wiejskiej zorganizowała pani Sołtys Lubiechowa Anna Numryk oraz Radny Miejski pan Marcin Paluch.

W spotkaniu uczestniczył także Radny Powiatu Gryfińskiego-pan Tomasz Siergiej.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia