Szukaj

Informacja o spotkaniu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 12:00 na sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbędzie się spotkanie dotyczące realizacji inwestycji „Zadanie 1b.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej” w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Organizatorem spotkania jest firma Sweco Consulting sp. z o.o. działająca w charakterze Konsultanta Wsparcia Technicznego na rzecz inwestora, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych.

Przedmiotem spotkania będzie m.in.:
- przeprowadzenie konsultacji społecznych związanych z realizacją inwestycji,
- przedstawienie zasięgu realizowanego zadania oraz terminu rozpoczęcia prac budowlanych,
- przedstawienie zasad kwalifikowalności podmiotów jako osób dotkniętych skutkami realizacji projektu,
- omówienie zakresu dokumentacji niezbędnej dla określenia wysokości ewentualnych odszkodowań,
- przedstawienie kwestii proceduralnych dotyczących wypłaty odszkodowań,
- udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące inwestycji.

Właścicieli nieruchomości, na których planowane są prace, firma Sweco poinformowała o spotkaniu bezpośrednio.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia