Szukaj

Zebrania Wiejskie w Sołectwie Orzechów i Łukowice

ZARZĄDZENIE NR 29/2019  BURMISTRZA CEDYNI z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich dla wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w miejscowościach Orzechów i Łukowice.

Na podstawie art.  36 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz § 23 ust. 1 Uchwały Nr XVII/184/04 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 03.09.2004 r. w sprawie  statutów  jednostek pomocniczych  zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwołuję  Zebranie Wiejskie w Sołectwie Orzechów dla  wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie odbędzie się 26 marca 2019 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Orzechowie.
§ 2. Zwołuję  Zebranie Wiejskie w Sołectwie Łukowice dla  wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie odbędzie się 26 marca 2019 r. o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Łukowicach.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia