Szukaj

INFORMACJA w sprawie wyborów przewodniczącego Osiedla i Zarządu Osiedla Cedynia

 Na podstawie Statutu Osiedla Cedynia podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni Nr V/56/2007 z dnia  20 marca 2007 r. oraz Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 13/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. zwołuję na dnień 5 luty 2019 r. (wtorek)  na godzinę 18:00 ogólne zebranie Osiedla Cedynia, które odbędzie się  w Świetlicy Osiedlowej w Cedyni przy ul. Kolonia 4 (Sójcze Wzgórze) celem wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Cedynia.

W przypadku braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:15.

Zebranie otworzy radna Rady Miejskiej w Cedyni Danuta Paluch.

Porządek Zebrania Osiedla

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybory przewodniczącego Zarządu Osiedla
    a) powołanie komisji skrutacyjnej,
    b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
    c) przygotowanie kart wyborczych,
    d) przeprowadzenie  głosowania,
    e) ustalenie wyników  wyborów,
    f) sporządzenie protokołu  i ogłoszenie wyników  wyborów.
4. Wybory Zarządu Osiedla
    a) powołanie komisji skrutacyjnej,
    b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
    c) przygotowanie kart wyborczych,
    d) przeprowadzenie  głosowania,
    e) ustalenie wyników  wyborów,
    f) sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia