Szukaj

Odwołanie przetargu

BURMISTRZ CEDYNI na podstawie §11 Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Cedynia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przyjętego Zarządzeniem Nr 52/18 Burmistrza Cedyni z dnia 11 kwietnia 2018 r. odwołuje ogłoszony w dniu 17 października 2018 r. trzeci nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 239/34 o pow. 5.304,80 m2,położonej w obrębie Osinów Dolny na prowadzenie działalności handlowej, usługowej z wyłączeniem stacji paliw oraz targowiska.

Odwołanie przetargu spowodowane jest wynikiem wyborów samorządowych.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Cedyni pokój nr 8, tel. 091 431 78 06 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Cedynia, dnia 23 października 2018 r.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia