Szukaj

Cedynia jako przykład dobrych praktyk

Jak gminy pracowały nad swoimi programami rewitalizacji? Bywało różnie. Prezentujemy przykłady działań, w których do głosu dopuszczono mieszkańców. Już z samego procesu programowania można wyciągnąć wiele korzyści. Pojawiają się one jako „efekt uboczny” prac, ale są wartościowe dla gmin i ich mieszkańców.

W ideę prac nad programem rewitalizacji wmontowana jest partycypacja społeczna. Cedynia jest przykładem gminy, która silny nacisk położyła na udział mieszkańców w pracach nad programem. – Obserwowaliśmy już od dłuższego czasu zjawisko, że w momencie kiedy zapraszamy do współpracy mieszkańców, efekty są dużo lepsze. Społeczność przekazuje swoje pomysły, bierze udział w wypracowaniu pewnych strategii, wobec czego może się czuć współautorem tego programu – mówi Gabriela Kotowicz, burmistrz Cedyni.

Jak zachęcić ludzi do działania? – Przygotowaliśmy zakładkę na stronie internetowej, gdzie zamieszczaliśmy wszystkie informacje związane z realizowanym projektem „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”. Organizowaliśmy dyżury ekspertów, ale bywało, że nikt się nie pojawiał. Dobre efekty przynosiły natomiast wspólne działania: spacer studyjny, konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych na logo LPR gminy Cedynia, warsztaty książki artystycznej, gra miejska, akcje typu „Zróbmy coś razem” – wylicza Elżbieta Szablewska, kierownik projektu z Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Film

„Zróbmy coś razem” – to w pewnym sensie powrót do czynu społecznego, tyle że uczestnictwo było całkowicie dobrowolne. Gmina zorganizowała dwie tego typu akcje. To mieszkańcy mieli zdecydować, gdzie i co chcą zrobić. Wybrali nasadzenie zieleni przy Centrum Kultury, by poprawić wizerunek tego miejsca. Była też akcja związana z przygotowaniem mebli z palet do tzw. kawiarenki sąsiedzkiej (wiata przy Centrum Kultury). – Po tych spotkaniach mieszkańcy sami dosadzali kwiatki, więc chyba wyszło dobrze – śmieje się Elżbieta Szablewska.

Pracom i spotkaniom towarzyszyła ankieta, którą zamieszczono również na stronie internetowej. – W ten sposób badaliśmy potrzeby naszych mieszkańców i ich oczekiwania. Chodziło nam o to, by współtworzyli ten dokument – dodaje kierownik projektu. W ciągu dwóch tygodni zebrano 130 ankiet, w tym aż 80 osób zrobiło to online.

Wśród projektów wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 znalazły się zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i przedsięwzięcia społeczne. Obszar rewitalizacji po dodatkowych analizach zawężono do centrum Cedyni – do miejsc, które charakteryzuje silna koncentracja zjawisk kryzysowych, a przy tym mają one istotne znaczenie dla rozwoju gminy.

Zapraszamy do lektury e-wydania magazynu na stronie http://www.rpo.wzp.pl/wiadomosci/biuletyn-informacyjny-programu-regionalnego-nr-12018

Źródło: http://01-2018.biuletynrpo.wzp.pl/2018/06/28/sposob-na-program/

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia