Szukaj

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"

Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Cedyni ogłoszono przeprowadzenie indywidualnego planu konsultacji społecznych dotyczącego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych 6 obszarów miasta Cedynia, dofinansowanego z projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" realizowanego przez Kujawsko- Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo.

Uruchomiony został punkt konsultacyjny, pok. nr 8 w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w godzinach jego pracy, w którym każdy zainteresowany mógł przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje lub zgłaszać je osobie prowadzącej konsultacje i obsługującej punkt konsultacyjny.

Odbyły się spotkania otwarte adresowane do społeczności gminy Cedynia w ramach Festiwalu "Cedynia na Okrągło", Jarmarku Bożonarodzeniowego, spotkanie typu world cafe w stołówce szkolnej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cedyni, badania fokusowe wśród urzędników, radnych, przedsiębiorców i mieszkańców gminy oraz warsztaty dla młodzieży klas V-VII w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cedyni.

Zgłoszone opinie, uwagi i propozycje na formularzu stanowiącym załącznik ww.
zarządzenia zebrano i podsumowano. Łącznie zebraliśmy 57 ankiet, dodatkowo zostało zebranych 20 ankiet przeprowadzonych wśród turystów z Niemiec.

Poniżej przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych. W załączniku również raport z badania fokusowego przygotowany przez moderatorów spotkań.

Raport jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Raport z badania fokusowego

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU „DOBRE KONSULTACJE, DOBRY PLAN”

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia