Szukaj

Nasz LPR na wykazie programów rewitalizacji gmin woj. zachodniopomorskiego

W dniu 29 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XXX/310/2017 Rada Miejska w Cedyni w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 zatwierdziła poprawioną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Dokument wraz z ponownym wnioskiem o wpis programu rewitalizacji do wykazu został wysłany do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

UCHWAŁĄ NR 2041/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 11 GRUDNIA 2017 ROKU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CEDYNIA NA LATA 2017-2023 ZOSTAŁ WPISANY NA WYKAZ PROGRAMÓW REWITALIZACJI GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w pomoc nad kształtem dokumentu. Pamiętajmy, że REWITALIZACJA TO DŁUGOFALOWY PROCES, w którym każdy człowiek staje się dowodem zmiany i jej częścią. Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenia atrakcyjności centrum miasta jako ośrodka pełniącego funkcje o charakterze integrującym mieszkańców i przyciągającym turystów. Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu i wzrostu bezpieczeństwa. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, uporządkowanie miejsc zaniedbanych sprzyjających nawarstwianiu się patologii oraz przestępczości. Działania na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni publicznych poprawią jakość życia mieszkańców, zwiększą atrakcyjność miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej a przez to przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej.

Poniżej zamieszczamy link do aktualnego wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego

http://www.rpo.wzp.pl/node/1745/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia