Szukaj

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Cedynia na lata 2015-2020

„Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Cedynia na lata 2015-2020” jest instrumentem służącym realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz polityki programowania rozwoju lokalnego gminy. Obejmuje ona diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju, najważniejsze obszary rozwoju oraz opis planowanych działań do realizacji w poszczególnych obszarach.

Strategia ma charakter otwarty, a realizacja poszczególnych zadań będzie dostosowywana do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, istniejących możliwości finansowych oraz potencjału i zamierzeń podmiotów realizujących jej zapisy.

Założeniem niniejszej strategii jest pokazanie najważniejszych obszarów rozwoju gminy i zaplanowanych w ich zakresie celów i działań. Niniejszy dokument ma służyć jako podstawa do planowania konkretnych przedsięwzięć, a jego głównym celem jest zwiększenie efektywności prowadzonych działań na rzecz rozwoju gminy Cedynia w najbliższych latach.

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Cedynia na lata 2015-2020

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia