Szukaj

Informacja NCTW "Miętus"

10 kwietnia we wsi Bielinek odbyło się walne zebranie członków NCTW „Miętus”. Wybrano nowe władze. Prezesem został Tadeusz Mażol, jeden z założycieli towarzystwa. Kilkunastoletnia historia Towarzystwa jest bardzo bogata.

Członkostwo w Federacji Towarzystw Wędkarskich stworzyło możliwość propagowania na forum krajowym walorów przyrodniczych regionu, również zapoznawanie z problemami z jakimi boryka się tutejsza społeczność wędkarska. Towarzystwo organizowało, między innymi, zawody Puchar Bielinka na które zjeżdżali wędkarze niemal z całego kraju.

 Cykl tych zawodów został przerwany z powodu niedostępności do łowiska. Właśnie ten temat zdominował wielogodzinne spotkanie. Dyskusja o aktywności jaką powinna się legitymować grupa formalna, jej wpływ na działania chroniące środowisko przyrodnicze oraz bardzo ścisłą współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi zaowocowała zobowiązaniem władz Towarzystwa do ścisłej współpracy z władzami samorządowymi Cedyni oraz, w najbliższej przyszłości, innych gmin, położonych nad Odrą na północ od ujścia Warty.

W sobotę, 11 kwietnia, w cedyńskim magistracie, odbyło się spotkanie na które Burmistrz Cedyni Pani Gabriela Kotowicz zaprosiła działaczy NCTW „Miętus”.

Towarzystwo reprezentował prezes Tadeusz Mażol, jego zastępca Wiesław Dębicki, Krzysztof Świerczyński pełniący funkcję skarbnika, Grażyna Mażol przewodnicząca komisji rewizyjnej w towarzystwie oraz członek zarządu Piotr Ziółkowski. Zapoznali oni p. Burmistrz z trudnościami w dostępie wędkarzy do bardzo atrakcyjnych łowisk znajdujących się na cedyńskim terenie. Przybliżyli sprawy związane mało ekologicznymi, chociaż jeszcze zgodnymi z prawem, działaniami niektórych podmiotów gospodarczych w obrębie użytków ekologicznych. Przedstawili, na przykładzie Darłowa, jak wielki wpływ ma współpraca władz samorządowych z wędkarzami na rozwój regionu. Tam, dzięki wielkiemu zaangażowaniu Burmistrza Arkadiusza Klimowicza, nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój wędkarstwa morskiego z małych łódek. Kilkanaście lat temu z portu w Darłówku wypływała na wędkowanie w Bałtyku jedna mała łódeczka. Dzisiaj setki łodzi za port macierzysty ma Darłówko, a ich właściciele ściągają najwięcej wędkarzy w czasie w którym nadmorskie kwatery świeciły pustakami.

Nasze wędkarskie problemy, chociaż jesteśmy tylko nieliczną częścią społeczności cedyńskiej gminy, okazały się być bardzo dobrze znanymi p. Burmistrz. Nie może tak być – powiedziała – by najbardziej atrakcyjna łowiska znajdujące się na terenie zarządzanym przez nasz samorząd były niedostępne dla naszej społeczności. Widziałam ten problem od dawna, a teraz będąc burmistrzem dołożę starań by ten stan zmienić. Środki pozyskane dla naszej społeczności z tytułu wędkarskiego ruchu turystycznego to sprawa łącząca się z ochroną unikalnej przyrody związanej ze środowiskiem wodnym. Nie może bowiem być tak jak było dotychczas, że tylko eksploatujemy.

Na zakończenie powiedziała: towarzystwo może liczyć na nasze wsparcie. Jego działanie dokładnie zapisane w statucie, dotychczas podejmowane działania i zobowiązania podejmowane w uchwałach są również celem naszej społeczności. Tadeusz Mażol podziękował p. Burmistrz Gabrieli Kotowicz i zobowiązał się do informowania krajowej społeczności wędkarskiej o poczynaniach i osiągnięciach NCTW „Miętus”.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia