Szukaj

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów na EDD

W dniu 17.09.2016r. odbyło się otwarcie EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA w CEDYNI. Spotkanie miało miejsce w Klasztorze na sali refektarza klasztornego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Cedyni.

Prelekcja historyczna prowadzona przez dr Pawła Migdalskiego przybliżyła  czasy działania opactw Cysterek na terenach naszego województwa i miasta Cedynia.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej mająca na celu promowanie zabytków. Co roku udostępnia się do zwiedzania liczne zabytki i miejsca kultury niedostępne na co dzień (muzea, wieże widokowe) i inne. W naszym województwie Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa przebiegają pod hasłem ,,Pamięć miejsc i ludzi'.

Szczególnie miłym akcentem dla zebranych było przypomnienie Pani Burmistrz Gabrieli Kotowicz, że Pani Emilia Karpiak długoletnia dyrektor szkoły jest matką chrzestną statku o nazwie ,,CEDYNIA”.

Statek Cedynia

Źródo: shipspotting.com

Zwiedzaniem terenu przyklasztornego z jego właścicielem zakończyło się spotkanie i otwarcie EDD w Cedyni.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia