Szukaj

Łukowice

Zdjęcie lotnicze - Łukowice

ŁUKOWICE (do 1945 r. - niem. Altenkirchen)

LOKALIZACJA
Łukowice położone są w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i wschodniej części gminy Cedynia, przy lokalnej drodze, w odległości ca 1,5 km na północny-zachód od trasy Cedynia - Chojna. Od wschodu wieś sąsiaduje z Mętnem (odległość ca 4 km), od południa z Orzechowem (odległość ca 3 km) i od zachodu z Czachowem (odległość ca 2 km). Bezpośrednie otoczenie wsi wykorzystywane rolniczo, bezleśne (zwarty kompleks lasu w odległości ca 1 km na północ od wsi). Teren wsi nieznacznie pofałdowany; średnia wysokość ca 63 m n.p.m. Bezpośrednio na wschód od osady cztery niewielkie jeziorka.

Żelichów

Zdjęcie lotnicze - Żelichów

ŻELICHOW (do 1945 r. - niem. Durren-Selchow)

LOKALIZACJA
Żelichów położony jest w południowo-zachodniej części woj. zachodoniopomorskiego i południowo-wschodniej części gminy Cedynia, przy lokalnej drodze, w odległości ca 2 km na południe od trasy Cedynia - Moryń. Od północnego-wschodu wieś sąsiaduje z Nowym Objezierzem (odległość ca 3 km) i Klępiczem (odległość ca 3, 5 km), od północy z Orzechowem (odległość ca 5 km) i od północnego-zachodu Golicami (odległość ca 3 km). Bezpośrednie otoczenie wsi wykorzystywane rolniczo, bezleśne (zwarte kompleksy leśne w odległości ca 2 km w kierunku na południowy-zachód od osady). Teren wsi nieznacznie pofałdowany (wysokość ca 65 — 69 m n.p.m.).

Trzypole

TRZYPOLE (do 1945 r. - niem. Forsterei Dreipfuhl)

LOKALIZACJA
Trzypole (ob. Leśniczówka Wrzos) położone jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i północnej części gm. Cedynia, w odległości ca 2, 5 km na południ o wy-wschód od Piasku. Osada zlokalizowana jest na terenie Puszczy Piaskowej, przy drodze śródleśnej. Miejscowość w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Stary Kostrzynek

Zdjęcie lotnicze - Stary Kostrzynek

STARY KOSTRZYNEK (do 1945 r. - niem. Alt Custrinchen)

LOKALIZACJA
Stary Kostrzynek położony jest na południowo-zachodnim krańcu woj. zachodniopomorskiego i południowym gminy Cedynia, przy lokalnej drodze z Cedyni do Mieszkowic. Osada położona jest na prawym brzegu Odry; od koryta rzeki oddziela ją pas terenu zalewowego o szerokości 400-800 m. Od wschodu wieś sąsiaduje ze Starą Rudnicą (odległość ca 3 km), a od pomocy z Osinowem Dolnym (odległość ca 3 km). Bezpośrednie otoczenie Starego Kostrzynka w części porośnięte jest lasem. Teren wsi pofałdowany. Osada położona jest w obrębie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Stara Rudnica

Zdjęcie lotnicze - Stara Rudnica

STARA RUDNICA (do 1945 r. - niem. Alt Rudnitz)

LOKALIZACJA
Stara Rudnica położona jest na południowo-zachodnim krańcu woj. zachodniopomorskiego i południowym gminy Cedynia, przy lokalnej drodze z Cedyni do Mieszkowic. Osada położona jest na prawym brzegu Odry; od koryta rzeki oddziela ją pas terenu zalewowego o szerokości 1200-1400 m. Od zachodu wieś sąsiaduje ze Starym Kostrzynkiem (odległość ca 3 km), a od południowo-wschodniej z Siekierkami (odległość ca 5 km). Bezpośrednie otoczenie Starej Rudnicy porośnięte jest lasem. Teren wsi pofałdowany. Osada położona jest w obrębie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, u podnóża wysoczyzny nadodrzańskiej.

Siekierki

Zdjęcie lotnicze - Siekierki

SIEKIERKI (do 1945 r. - nient Zackerick)

LOKALIZACJA
Siekierki położone są na południowo-zachodnim krańcu woj. zachodniopomorskiego i południowym gminy Cedynia, przy lokalnej drodze z Cedyni do Mieszkowic. Osada położona jest na prawym brzegu Odry, nad korytem starorzecza, zwanym Słubią. Od strony północno-zachodniej wieś sąsiaduje ze Starą Rudnicą (odległość ca 5 km), a od południowo-wschodniej z Gozdowicami (odległość ca 3 m). Bezpośrednie otoczenie Siekierek porośnięte jest lasem. Teren wsi pofałdowany. Osada położona jest na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Radostów

Zdjęcie lotnicze - Radostów

RADOSTOW (do 1945 r. – niem. Carlstein)

Radostów położony jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i południowej części gminy Cedynia, przy lokalnej drodze Cedynia - Moryń. Od wschodu wieś sąsiaduje z Golicami (odległość ca 2, 5 km), od południowego-zachodu ze Starą Rudnicą (odległość ca 4, 5 km) i od północy z Koi. Lubiechów (odległość ca 3 km). Bezpośrednie otoczenie wsi wykorzystywane rolniczo, bezleśne (zwarte kompleksy leśne w odległości ca 1, 5 km w kierunku na południowy-zachód od osady). Teren wsi nieznacznie pofałdowany; średnia wysokość ca 67 m n.p.m. W bezpośrednim otoczeniu wsi niewielkie jeziorka; największe z nich w połowie drogi do Golic.

Piasek

Zdjęcie lotnicze - Piasek

PIASEK (do 1945 r. - niem. Peetzig)

LOKALIZACJA
Piasek położony jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i na północnym krańcu, przy zbiegu dróg prowadzących od strony Bielinka, Lubiechowa Dolnego, Łukowic i Krzymowa. Osada założona jest na prawym brzegu Odry, nad odnogą starorzecza. Od północnego-wschodu wieś sąsiaduje z Raduniem (odległość ca 3, 5 km), od północnego-zachodu z Bielinkiem (odległość ca 5, 5 km). Bezpośrednie otoczenie Piasku porośnięte lasem. Osada położona jest na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Piasecznik

PIASECZNIK (do 1945 r. – niem. Forsterei Klein Peetzig)

LOKALIZACJA
Piasecznik położony jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i połnocno-wschodniej części gm. Cedynia. Osada (leśniczówka) położona jest na terenie Puszczy Piaskowej, przy lokalnej drodze, wiodącej z Piasku do Ostrowa. W odległości ca 1, 5 km na wschód od miejscowości znajduje się Jez. Ostrów. Teren osady pofałdowany; okolice porośnięte lasem. Osada położona na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Parchnica

Zdjęcie lotnicze - Parchnica

PARCHNICA (do 1945 r. - niem. Parchnitz)

Parchnica położona jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i środkowej części gm. Cedynia. Od strony północno-wschodni ej osada sąsiaduje z Niesułowem (odległość ca 1 km), a od południowo-zachodniej z Cedynią (odległość ca 2 km). Bezpośrednie otoczenie osady bezleśne, wykorzystywane rolniczo. Teren miejscowości pofałdowany.

Osinów Dolny

Osinów Dolny

OSINOW DOLNY (do 1945 r. – niem. Niederwutzen)

Osinów Dolny położony jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i południowo-zachodniej części gminy Cedynia, przy lokalnej drodze Staiy Kostrzynek - Cedynia. Osada założona jest na wschodnim brzegu Odry, na południowym krańcu tzw. Żuław Cedyńskich. Od południowego-wschodu wieś sąsiaduje ze Starą Rudnicą (odległość ca 4, 5 km), od południa ze Starym Kostrzynkiem (odległość ca 2, 5 km) i od północnego-wschodu z Cedynią (odległość ca 5 km). Bezpośrednie otoczenie wsi wykorzystywane rolniczo, częściowo porośnięte młodym lasem. Teren wsi znacznie pofałdowany. Osinów Dolny położony jest w obrębie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Orzechów

Zdjęcie lotnicze - Orzechów

ORZECHÓW (do 1945 r. - niem, Wrechow)

LOKALIZACJA
Orzechów położony jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i wschodniej części gminy Cedynia, przy lokalnej drodze Cedynia -Chojna. Od południowego-wschodu wieś sąsiaduje z Klępiczem (odległość ca 2 km), od zachodu z Cedynią (odległość ca 5, 5 km) i od północy z Łukowicami (odległość ca 3 km). Bezpośrednie otoczenie wsi wykorzystywane rolniczo, bezleśne. Teren wsi nieznacznie pofałdowany; średnia wysokość ca 67 m n.p.m. W bezpośrednim otoczeniu wsi niewielkie jeziorka; największe Jez. Orzech (ca 0, 3 km2) zlokalizowane jest po zachodniej strome wsi, w odległości ca 1 km.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia