Szukaj

Krzysztof Grzesiak

Dyrektor Generalny Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. Podległe mu żwirownie w Bielinku i Golicach od lat wspierają organizowane przez Gminę Cedynia wydarzenia kulturalne i sportowe. W 2012 roku przekazał cedyńskiemu Muzeum Regionalnemu wydobyte w ciągu ostatnich lat na terenie kopalni „Bielinek” szczątki zwierząt kopalnych (m.in. fragment olbrzymiego ciosu mamuta, kość goleniowa, zęby mamutów, poroże jelenia olbrzymiego)

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Cedynia nadano w dniu 30 marca 2012 roku- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/122/2012

Ksiądz Prałat Aleksander Jan Jaszczur

Urodził się 19 lutego 1930 r. w miejscowości Liw w diecezji siedleckiej, obecnie drohiczyńskiej. Jego rodzicami byli Lucjan i Zofia. Studia seminaryjne rozpoczął w Gorzowie Wlkp., gdzie też 5 października 1952 r. otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bp. Antoniego Baraniaka. Dziesięć dni później rozpoczął posługę kapłańską w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp. Potem od 1955 r. pracował we Wschowie, gdzie również przez rok pełnił funkcję prefekta w tamtejszym Niższym Seminarium Duchownym. Bardzo wcześnie, bo już w 5. roku kapłaństwa został administratorem w Białogórzynie, a następnie w Cedyni (1962-74) i w Łobzie (1974-85), a począwszy od 1 października 1985 r. proboszczem w Kierzkowie. Ksiądz Prałat pełnił też obowiązki dziekana łobeskiego, ojca duchownego dekanatu myśliborskiego oraz prepozyta Myśliborskiej Kapituły Kolegiackiej. Za całość posługi kapłańskiej papież Paweł VI obdarzył go godnością kapelana Jego Świątobliwości, na papież Benedykt XVI godnością prałata honorowego.

Prof. dr hab. Władysław Filipowiak

Urodził się 29 kwietnia 1926 roku w Kaczycach (woj. Śląskie). W 1950 roku ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie, następnie w 1953 roku archeologię na UAM. Doktoryzował się w 1967 roku, habilitował dziesięć lat później. Od 1989 roku profesor. Od 1951 roku pracował w muzealnictwie. W 1955 roku objął stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, które sprawował aż do roku 2000, znacząco przyczyniając się do rozbudowy tej placówki. Założył rocznik „Materiały Zachodniopomorskie”, którego był redaktorem. Od 1952 roku z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN kierował wykopaliskami w Wolinie. Zainicjował prowadzone przez Muzeum Narodowe w Szczecinie od 1962 roku badania etnologiczne w Afryce Zachodniej.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia