Szukaj

Informacje statystyczne

 

Liczba mieszkańców Gminy Cedynia w latach 1998-2018

Informacje statystyczne


Stan ludności na dzień 31.12.2018 r.

Miasto Cedynia: 1547
Pozostałe miejscowości: 2680
Razem: 4227 (2094 M, 2133 K)

Cedynia miasto - 1547
Barcie - 0
Bielinek - 212
Czachów - 192
Golice - 104
Lubiechów Dolny - 211
Lubiechów Górny - 225
Łukowice - 99
Markocin - 8
Niesułów - 22
Orzechów - 131
Osinów Dolny - 211
Parchnica - 24
Piasecznik - 2
Piasek - 461
Radostów - 171
Siekierki - 159
Stara Rudnica - 166
Stary Kostrzynek - 96
Trzypole - 2
Żelichów - 184

Statystyka


Stan ludności na dzień 31.12.2017 r.

Miasto Cedynia: 1575
Pozostałe miejscowości: 2680
Razem: 4255 (2109 M, 2146 K)

Cedynia miasto - 1575
Barcie - 0
Bielinek - 215
Czachów - 196
Golice - 111
Lubiechów Dolny - 206
Lubiechów Górny - 227
Łukowice - 101
Markocin - 7
Niesułów - 23
Orzechów - 131
Osinów Dolny - 215
Parchnica - 25
Piasecznik - 2
Piasek - 460
Radostów - 170
Siekierki - 154
Stara Rudnica - 162
Stary Kostrzynek - 97
Trzypole - 2
Żelichów - 176

Statystyka


 

Stan ludności na dzień 31.12.2016 r.

Miasto Cedynia: 1587
Pozostałe miejscowości: 2706
Razem: 4293 (2127 M, 2166 K)

Cedynia miasto - 1587
Barcie - 0
Bielinek - 211
Czachów - 196
Golice - 120
Lubiechów Dolny - 212
Lubiechów Górny - 227
Łukowice - 101
Markocin - 7
Niesułów - 28
Orzechów - 128
Osinów Dolny - 219
Parchnica - 25
Piasecznik - 2
Piasek - 458
Radostów - 174
Siekierki - 162
Stara Rudnica - 159
Stary Kostrzynek - 95
Trzypole - 2
Żelichów - 180

 

 


 

Stan ludności na dzień 31.12.2015 r.

Miasto Cedynia: 1622
Pozostałe miejscowości: 2731
Razem: 4353 (2164 M, 2189 K)

Cedynia miasto - 1622
Barcie - 0
Bielinek - 208
Czachów - 200
Golice - 116
Lubiechów Dolny - 218
Lubiechów Górny - 225
Łukowice - 103
Markocin - 7
Niesułów - 32
Orzechów - 133
Osinów Dolny - 220
Parchnica - 25
Piasecznik - 3
Piasek - 463
Radostów - 181
Siekierki - 162
Stara Rudnica - 153
Stary Kostrzynek - 103
Trzypole - 2
Żelichów - 177

 

 


 

Stan ludności na dzień 31.12.2014 r.

 Miasto Cedynia: 1626
Pozostałe miejscowości: 2739
Razem: 4365 (2168 M, 2197 K)

Cedynia miasto - 1626
Radostów - 193
Golice - 118
Osinów Dolny - 218
Czachów - 204
Lubiechów Dolny - 223
Lubiechów Górny - 222
Łukowice - 102
Orzechów - 131
Markocin - 8
Niesułów - 33
Parchnica - 22
Barcie - 0
Piasecznik - 2
Siekierki - 159
Stara Rudnica - 154  
Stary Kostrzynek - 103
Piasek - 467
Bielinek - 207
Trzypole -  2
Żelichów -  171

 

 


 

Stan ludności na dzień 31.12.2013 r.

Miasto Cedynia: 1646
Pozostałe miejscowości: 2771
Razem: 4417 (2197 M, 2220 K)

Cedynia miasto - 1646
Radostów - 186
Golice - 128
Osinów Dolny - 208
Czachów - 210
Lubiechów Dolny - 227
Lubiechów Górny - 235
Łukowice - 106
Orzechów - 129
Markocin - 8
Niesułów - 33
Parchnica - 25
Barcie - 0
Piasecznik - 2    
Siekierki - 161
Stara Rudnica - 152 
Stary Kostrzynek - 102
Piasek - 473
Bielinek - 206
Trzypole -  2
Żelichów -  178

 

 


 

Stan ludności na dzień 31.12.2012 r.

Miasto Cedynia: 1684
Pozostałe miejscowości: 2768
Razem: 4452

Cedynia miasto        -    1684
Radostów        -    185
Golice            -    131
Osinów Dolny        -    204
Czachów            -    200
Lubiechów Dolny    -    216
Lubiechów Górny    -    236
Łukowice        -    108
Orzechów        -    131
Markocin        -    8
Niesułów        -    33
Parchnica        -    23
Barcie            -    0
Piasecznik        -    2    
Siekierki            -    165
Stara Rudnica        -    152 
Stary Kostrzynek    -    102
Piasek            -    481
Bielinek            -    211
Trzypole            -    2
Żelichów        -    178

 


 

Stan ludności na dzień 31.12.2011 r.

Miasto Cedynia: 1708
Pozostałe miejscowości: 2767
Razem: 4475

Cedynia miasto        -    1708
Radostów        -    193
Golice            -    128
Osinów Dolny        -    210
Czachów            -    197
Lubiechów Dolny    -    205
Lubiechów Górny    -    247
Łukowice        -    112
Orzechów        -    128
Markocin        -    8
Niesułów        -    38
Parchnica        -    26
Barcie            -    0
Piasecznik        -    2    
Siekierki            -    167
Stara Rudnica        -    142  
Stary Kostrzynek    -    102
Piasek            -    471
Bielinek            -    213
Trzypole            -    1
Żelichów        -    177

 


 


Stan ludności na dzień 31.12.2010 r.

Miasto Cedynia: 1731
Pozostałe miejscowości: 2770
Razem: 4501

Cedynia miasto        -    1731
Radostów        -    202  
Golice            -    137
Osinów Dolny        -    200
Czachów            -    196
Lubiechów Dolny    -    200
Lubiechów Górny    -    246
Łukowice        -    116
Orzechów        -    130
Markocin        -    8
Niesułów        -    37
Parchnica        -    23
Barcie            -    1
Piasecznik        -    2    
Siekierki            -    164
Stara Rudnica        -    141   
Stary Kostrzynek    -    101
Piasek            -    475
Bielinek            -    217
Trzypole            -    1
Żelichów        -    173

 


 


Stan ludności na dzień 31.12.2009 r.

Miasto Cedynia: 1731
Pozostałe miejscowości: 2786
Razem: 4517

Stan ludności na dzień 31.12.2008 r.

Miasto Cedynia: 1727
Pozostałe miejscowości: 2785
Razem: 4512

Stan ludności na dzień 31.12.2007 r.

Miasto Cedynia: 1738
Pozostałe miejscowości: 2802

RAZEM GMINA: 4540

Stan ludności na dzień 31.12.2006 r.

Miasto Cedynia: 1742
Pozostałe miejscowości: 2794
Razem: 4536

Stan ludności na dzień 31.12.2005 r.

Miasto Cedynia: 1765
Pozostałe miejscowości: 2786
Razem: 4551

Stan ludności na dzień 31.12.2004 r.

Miasto Cedynia: 1770
Pozostałe miejscowości: 2783
Razem: 4553

Stan ludności na dzień 31.12.2003 r.

Miasto Cedynia: 1776
Pozostałe miejscowości: 2771
Razem: 4547

Stan ludności na dzień 31.12.2002 r.

Miasto Cedynia: 1789
Pozostałe miejscowości: 2792
Razem: 4551

Stan ludności na dzień 31.12.2001 r.

Miasto Cedynia: 1804
Pozostałe miejscowości: 2778
Razem: 4576

Stan ludności na dzień 31.12.2000 r.

Miasto Cedynia: 1804
Pozostałe miejscowości: 2778
Razem: 4582

Stan ludności na dzień 31.12.1999 r.

Miasto Cedynia: 1783
Pozostałe miejscowości: 2803
Razem: 4586

Stan ludności na dzień 31.12.1998 r.

Miasto Cedynia: 1806
Pozostałe miejscowości: 2805
Razem: 4611

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia